Títol
L'Església és notícia 07/06/2015

Aquest diumenge les convidades son, la Presidenta de l'Associació Internacional de Caritat ( Voluntariat Vicencià ) de la Parroquia de Sant Andreu Apostol de Lleida La Sra Assumpta Costafreda i la responsable de reforç escolar Sra Divina Calzada.

Objectius i serveis que es donen des d'aquesta Associació de Caritat.

 

Este domingo nuestras invitadas son, la Presidenta de la Asociación Internacional de Caridad ( Voluntariado Vicenciano) de la Parroquia de San Andres Apostol la Sra Assumpta Costafreda i la responsable del Refuerzo Escolar, la Sra Divina Calzada.

Objetivos i servicios que presta esta Asociación de Caridad.

 

L'Església és notícia 31/05/2015

Entrevista amb el president de l'Hospitalitat de Lourdes, Sr. Ramon Maria Reig, en el 30è aniversari de la seva fundació a Lleida i la informació dobre el peregrinatge d'aquest any a Lourdes.

 

Entrevista con el presidente de la Hospitalidad de Lourdes, Sr. Ramon Maria Reig, con motivo de 30 aniversario de su fundación i la informació del pelegrinage de este año a Lourdes.

L'Església és notícia 24/05/2015

Avui parlem amb Mossèn Francesc Xavier Jauset Ecònom Diocesà del Bisbat de Lleida, per parlar de la declaració de Renda i la opció de col-laborar amb l'Església i la xarxa caritativa i social pel seu manteniment, marcan una X a les dues caselles que donen aquesta opció.

 

Hoy hablamos con Mossèn Francesc Xavier Jauset Economo Diocesano del Obispado de Lleida, para hablar de la declaración de renta y la opción de colaborar con la Iglesia i la red caritativa y social para su mantenimiento, marcando una X en las dos casillas que dan esta opcion.

L'Església és notícia 17/05/2015

La Familia del Carmel es noticia, parlem amb el Pare Jesús Sans, rector de la Parróquia de Santa Teresita de Lleida, amb motiu del 5è centenari del naixement de la seva fundadora i la Peregrinacións que s'orgamitzen amb aquest motiu.

 

La familia del Carmelo es noticia, hablamos del Padre Jesús Sans, Parroco de la Parróquia de Santa Teresita de Lérida, con motivo del 5º centenario del nacimiento de su fundadora i las peregrinaciones que organizan con este motivo.

 

L'Església és notícia 10/05/2015

Entrevista amb  la Coordinadora de la Unitat Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Assumpta Costafreda  Oró i Nuria Farré, técnica de la Federació. Amb motiu dels 25 anys de la fundació d'aquesta Unitat Territorial.

 

 

Entrevista con la coordinadora de la unidad Territorial de Lleida de la Federación Catalana de Voluntariado Social, Assumpta Costafreda Oró i Nuria Farré, tecnica de la federación, con motivo de los 25 años de la funfación de esta Unidad Territorial.

L'Església és notícia 03/05/2015

En aquest espai avui parlem amb la Sra Mercè Farré i la seva filla Agustina, ens parlen d'un compte que el seu fill i germà, ja traspassat, va dedicar a la seva mare Mercè, la historia d'un canari, que hores d'ara s'està traduint a diverses llengües.

 

En este espacio hablamos hoy con la Sra Mercedes Farré i su hija Agustina, nos hablan de un cuento que su hijo i hermano, ya fallecido, dedicó a su madre Mercedes, es la historia de un canario, que actualmente se està traduciendo a diversos idiomas.

 

 

 

 

 

L'Església és notícia 26/04/2015

Amb motiu de la festa de la Mare de Déu de Montserrat, els nostres convidats a la entrevista d'avui, son, La Sra Teresina LLop i el Sr. Josep Estruch membres de la junta d'aquesta confraria.

 

 

Con motivo de celebrarse la fiesta de la Virgen de Montserrat, nuestros invitados a la entrevista de hoy son: la Sra Teresina Llop i el Sr. Josep Estruch, miembros de la junta de esta cofradia

L'Església és notícia 19/04/2015

Parlem avui a lespai de l'entrevista amb la Missionera Comboniana, Pilar Gilaberte que ha passat per molts països de missió, sobre tot a Llatinoamerica. Ens explica les seves experiencies.

 

Hablamos hoy en el espacio de la entrevista con la Misionera Comboniana, Pilar Gilaberte que ha pasado por muchos paises de mision, sobre todo en Latinoamerica. Nos esplica sus esperiencias.

L'Església és notícia 12/04/2015

Amb motiu de la celebració de la Festa de la Divina Misericordia,parlem amb la Presidenta del Apostolat de la Divina Misericordia a Lleida, Marta Figuera i amb Pilar Matas i Mari Carmen Blanc, que treballen en aquest Apostolat.

 

Con motivo de la celebración de la Fiesta de la Divina Misericordia, hablamos con la Presidenta del Apostolado de la Divina Misericordia en Lleida, Marta Figuera, con Pilar Matas i Mari Carmen Blanc, que trabajan en este Apostolado.

 

 

 

L'Església és notícia 29/03/2015

Amb motiu de la festa del diumenge de Rams escoltarem al Prior de la Venerable Congregació dels Dolors de Lleida Sr. Fernando Gracia i al President de l'associació cultural de la Sagrada Familia i Sant Cristofol de la nostra ciutat, Sr. Francisco Seijoo, Amb els actes i els detalls de la Processó.

Con motivo de la fiesta del Domingo de Ramos, escucharemos al Prior de la Venerable Congregación de los Dolores de Lleida, Sr. Fernando Gracia i al Presidente de la Asociación cultural de la Sagrada Familia i Sant Cristobal de nuestra ciudad Sr. Francisco Seijoo, Con los actos i los detalles de la procesión.

 

L'Església és notícia 22/03/2015

Entrevista amb motiu de la celebració del Concert de Setmana Santa a la Catedral Nova de Lleida el diumenge 22 de març. Parlem amb el Director del Petit Cor, Joaquim Mesalles, El Pare Carmelita Jesus Sans i amb Ignasi Miranda de Radio Estel. Un concert commemoratiu dels 500 anys del naixement de Santa Tresa de jesús.

 

Entrevista con motivo de la celebración del Concierto de Semana Santa en la Catedral Nueva de Lleida, el domingo dia 22 de marzo. Hablamos con el Director del Petit Cor de la Catedral de Lleida, Joaquim Mesalles, el Padre Carmelita Jesus Sans i con Ignacio Miranda de Radio Estel. Un concierto commemorativo de los 500 años del nacimiento de Santa Teres de Jesús.

L'Església és notícia 15/03/2015
L'Església és notícia 08/03/2015

Entrevista con Mossèn Lluis Sallant sobre la religión en la escuela, con motivo de la reciente publicación del nuevo curriculum de Religión Católica en el marco de la LOMCE.

 

Entrevista amb Mossèn Lluis Sallant sobre la religió a l'escola, amb motiu de la recent publicació del nou curriculum de Religió Católica a l'entorn de la LOMCE.

 

 

 

L'Església és notícia 01/03/2015

L'ONG SED de Lleida organitza el diumenge dia 8 de març una cursa 100% solidaria. Sota el Lema " No siguis Gallina". Parlem amb el Germà Mariste Moises Planas del Col-legi Maristes Montserrat de Lleida i Laura Espel coordinadora de la ONG SED de Lleida

 

La ONG SED de Lleida organiza el domingo dia 8 de marzo, una carrera 100% solidaria. El Lema " No seas Gallina" . Hablamos con el Hermano Marista Moises Planas del Colegio Maristas Montserrat de Lleida i Laura Espel coordinadora de la ONG SED de Lleida

L'Església és notícia 22/02/2015
L'Església és notícia 15/02/2015

Parlem en aquest espai de la jornada del malalt, que es celebra l'once de febrer amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes. Els nostres convidats son el Capellà del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida Mossèn Angel Escales i les agents de pastoral de la Salut: Montse Farré i Ana Ruiz.

 

En este espació Diocesano, hablamos hoy del dia del enfermo, con motivo de la festividad de la Virgen de Lourdes. Nuestros invitados son el Capellan del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida Mossèn Angel Escales y las agentes de Pastoral de la Salud : Montse Farré y Ana Ruiz.

 

 

 

L'Església és notícia 08/02/2015

Jornada de Mans Unides, parlem amb la Delegada a Lleida Sra Pilar Menendez, sobre els projectes pel 2015 i els actes d'aquesta jornada a Lleida.

 

Jornada de Manos Unidas, hablamos con la Delegada en Lleida Sra Pilar Menendez sobre los proyectos para el 2015 i los actos de esta jornada.

L'Església és notícia 01/02/2015

Parlem  avui de la vida consagrada, amb motiu de la jornada Mundial.

Ens acompanya el Pare Jaume Sidera, Claretià que participarà activament a les celebracions que es faran a Lleida.

 

Hablamos hoy de la vida Consagrada, con motivo de la Jornada Mundial.

Nos acompaña el Padre Jaime Sidera, de la orden de Sant Antonio Maria Claret, que participará activamente en las celebraciones que se hacen en LLeida

L'Església és notícia 25/01/2015

El Secretariat de congregacions, germandats i confraries de la Diòcesis de Lleida, ha celebrat una nova reunió de les entitats que formen part d'aquest secretariat. Parlem amb José Manuel Gomez Hernandez Director d'aquest Secretariat.

El Secretariado de Congregaciones Hermandades i Cofradias de la Diócesis de Lleida, han celebrado una nueva reunión de las entidades que forman parte de este secretariado. Hablamos con José Manuel Gomez Hernandez, Director de este secretariado.

L'Església és notícia 18/01/2015

Avui parlem amb Mossèm Joan Mora, delegat de l'atenció Pastoral de les persones inmigrades al nostre Pais i amb Juanjo Gamboa, de Bolivia que va deixar el seu Pais i desde fa uns anys viu a Lleida. El motiu la celebració del dia Internacional de les Migracions: Amb el Lema " Una Esglesia sense fronteres i Mare de tots"

 

Hoy hablamos con Mossèn Joan Mora, Delegado para la atención Pastoral de las personas inmigrantes en nuestro País y con Juanjo Gamboa, Boliviano,  que dejo su pais i desde hace unos años vive en Lleida. El motivo es la celebración del Dia Mundial de las Migraciones: Con el lema " Una Iglesia sin fronteras y Madre de todos"

 

 

Pàgines