Producció

Dolors Esteve és professora de Religió i catequista. Amb ella Marina Coca, conversa la nostra col·laboradora del programa 'De Bat a Bat', per diferenciar ambdues funcions que, de vegades, poden confondre's. Aquesta entrevista es va emetre l'1 de maig de 2015.

L'Ensenyament de Religió i la Catequesi