Producció
Data publicació: 
23/03/2016

El programa De bat a bat al Bisbat de Lleida parla amb tres persones implicades en el món de les Confraries, Congregacions i Germandats a Lleida.

Les confraries, congregacions i germandats a Lleida 11.3.2016