Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
27/12/2015

Aquest primer diumenge dins de la octava de Nadal, festa de la Sagrada Familia, parlem amb el Sr. Emili Reimat Burgues delegat de familia i vida a la nostra Diòcesis.

 

Este primer domungo dentro de la octava de Navidad, fiesta de la Sagrada familia, hablamos con el Sr. Emilio Reimat Burgues, delegado de familia y vida de nuestra Diocesis.

Fitxer audio: