Naturalesa
Institut clerical de Vida Consagrada
Equip
Serveis
Serveis Pastorals
Atenció pastoral del Centre Penitenciari de Ponent, de Lleida
Contacte
Telèfon: 
973 281 308
Adreça postal: 

C/ La Mercè, 14 (Parròquia)
25003 LLEIDA