Adscripció
Arxiprestat: 
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
7:15
9:00
10:00
Dies: 
Feiners
Dissabte i festius que no siguin diumenge
Diumenge
Idioma: 
Català / Castellà
Català / Castellà
Català / Castellà