|07-06-24| El Consell Presbiteral es va reunir el dijous per, entre altres temes, revisar els resultats sorgits en la passada assemblea diocesana i com aplicar-los al Bisbat. El Consell està format per 14 persones entre les quals hi ha el senyor bisbe, el vicari general, el secretari-canceller, arxiprestes, un representant del clergat jubilat, un representant dels religiosos i un membre designat pel bisbe Salvador. Entre els punts recollits del resum dels grups a l'assemblea hi ha la necessitat d'una conversió pastoral, sobre com acollir les comunitats, aprofundir en aquest acolliment, ser cooperatius i augmentar el testimoni i la missió de Crist i tenir corresponsabilitat amb l'Església. Al respecte, els membres del Consell van dialogar sobre com aplicar-ho en el dia a dia del Bisbat. D'altra banda, també es van tractar altres temes com el Jubileu del 2025 o sobre la formació del clergat, que tindrà lloc el 24 i 25 de setembre.