|13-05-24| Els dies 6 i 7 de maig de 2024 ha tingut lloc la reunió n. 255 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto (Tarragona).

 

1.- Aquesta ha estat la primera reunió en la que ha participat el nou bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà Mayo, O.Cist. a qui els bisbes han felicitat per la nova responsabilitat eclesial que ha assumit. Els bisbes també han manifestat el seu agraïment a Mn. Lluís Suñer Roca pel seu treball en tant que Administrador diocesà de la seu gironina mentre aquesta ha estat vacant.

 

2.- S’ha reflexionat llargament sobre els Seminaris, a partir de la proposta de treball que ha fet la Conferència Episcopal Espanyola a partir de l’informe de la visita als Seminaris d’Espanya encarregada per la Santa Seu, reflexió feta partint de l’experiència dels tres seminaris que existeixen a casa nostra, especialment de la llarga trajectòria del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya que aplega seminaristes de set de les diòcesis catalanes i que va començar les seves activitats el curs 1988-1989.

 

3.- S’ha acollit la visita del Sr. Ramon Tous Quintana, vicepresident de la Fundació Centre Català de Solidaritat (CECAS); del seu secretari el Sr. Jaume Solé Gener; i del seu director general Mn. Ferran Solé Mianes. Aquesta Fundació, creada per les Càritas de Catalunya i impulsada pels bisbes catalans arran de la celebració del Concili Provincial Tarraconense de l’any 1995, atén persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en alt risc d’exclusió social.

 

Ha estat una trobada per poder conèixer amb profunditat el treball que s’hi desenvolupa; els processos i les fases de l’acompanyament que es realitza amb les persones que atenen i les del seu entorn familiar; i la resposta que s’assoleix amb el treball realitzat. S’ha constatat un augment progressiu en el nombre de les dones ateses. Finalment s’han compartit els reptes i les necessitats que hi ha en el moment present, i com des dels diversos bisbats es podrien aportar vies d’ajuda.

 

4.- Els membres de la Junta directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), la seva presidenta, la Gna. Susana García del Álamo, Carmelita de Sant Josep; el vicepresident, el P. Joan Codina i Giol, salesià; i el seu secretari general, el G. Xavier Fortuny Llobera, germà de la Salle, han compartit amb els bisbes la feina que fa aquest organisme de coordinació dels religiosos en el camp de la formació inicial dels novicis/es i en la formació permanent per a tots els membres de la URC, així com la seva organització interna.

 

En la conversa han sortit alguns dels reptes que es viuen actualment, com són: l’envelliment i la disminució del nombre de religiosos i religioses, el que provoca un replantejament de la presència de les comunitats en el territori; la deslocalització de les cases provincials, fruit de la reestructuració del funcionament intern de les diverses congregacions, amb la presència o no d’un representant per a la realitat catalana; i la presència dels diversos carismes religiosos especialment en els camps sanitari i educatiu, i el repte que suposa la no presència efectiva dels religiosos i religioses en aquests camps.

 

5.- S’han tractat temes diversos en relació als àmbits pastorals:

 

Mons. Salvador Giménez, president del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de comunicació social (SIMCOS) ha compartit la reflexió sobre les possibilitats de col·laboració i de treball complementari d’aquest Secretariat amb alguna empresa externa experta en el camp comunicatiu, com a ajuda a les necessitats que es descobreixen en aquest camp comunicatiu tant en el conjunt de la CET com al SIMCOS.

 

Mons. Francesc Conesa, president del Secretariat Interdiocesà d’Ecumenisme i Relacions interreligioses ha demanat el parer dels bisbes sobre la proposta de constitució de la Taula de diàleg interconfessional de Catalunya, així com de la celebració ecumènica del 1.700 aniversari del Concili de Nicea, que s’escau el proper any 2025, propostes que s’ha vist pertinent dur endavant.

 

Mons. Joan Planellas, president del Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), ha presentat la proposta de reglament de funcionament d’aquest Secretariat. Els bisbes han fet un seguit de suggeriments al text presentat en vistes a la seva millora, de manera que després de parlar-ne amb els membres del SIERC es tornarà a presentar a la propera reunió de la CET.

 

Mons. Sergi Gordo, secretari general de la CET, ha informat de la reunió de Secretaris/es generals i Cancellers/es de les diòcesis amb seu a Catalunya que es va celebrar el passat 17 d’abril de 2024 a la Casa de l’Església del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Els que hi van participar, majoritàriament laics i molts d’ells dones, van compartir coneixements i elements per a millorar el programa de la CEE de Gestió Integral de la Informació Diocesana (ERP GiiD), i sobre el procés d’implantació del Sistema Compliance i el Canal de denúncia a les respectives diòcesis.

 

6.- Els bisbes de la CET han confirmat la data del dimecres 30 d’octubre vinent per a la celebració d’una Trobada del clergat de Catalunya amb motiu del mil·lenari del Monestir de Montserrat, iniciativa proposada i animada per aquesta comunitat benedictina.

 

7.- Finalment s’ha tractat de les iniciatives que es poden fer des de les diverses diòcesis i dels organismes interdiocesans en el marc del Jubileu del 2025: «Pelegrins d’esperança». A la pàgina web de la CET s’obrirà un apartat especial dedicat a aquest esdeveniment eclesial on es recolliran materials i notícies.

 

8.- A nivell organitzatiu de la CET, havent acabat el temps en el càrrec del seu Secretari general, els bisbes han elegit per a aquest càrrec i per un quinquenni a Mons. Sergi Gordo, bisbe de Tortosa.

 

A continuació, a proposta del Secretari general, els bisbes han donat el seu vistiplau a que Mn. Enric Termes, prevere de l’arquebisbat de Barcelona, realitzi les funcions de Vicesecretari de la CET pel mateix període de temps.