|14-05-05| El 15 de maig s'obren les inscripcions per al 38è pelegrinatge diocesà a Lourdes amb persones amb diverses malalties o capacitats funcionals del 27 al 30 de juny que organitza l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Lleida. S'hi poden anar els quatre dies o només el cap de setmana del 29 i 30 de juny.

 

Per a inscriure's cal anar a la Casa de l’Església (Acadèmia Mariana) els dimecres i dijous des del 15 de maig fins al 6 de juny de les 18.00 h a les 20.00 h. Les places d’autocar s’adjudicaran per ordre d’inscripció definitiva. En cas d’anul·lació de la inscripció, fins a 10 dies abans de la sortida, l’organització no tornarà l’import corresponent a les despeses d’inscripció i la plaça d’autocar (80€). Es disposen de poques habitacions individuals i es demana a les persones que van soles buscar-ne una altra amb qui compartir l’habitació.

 
Preus
Accueil Saint Frai: 250 €
H. Angelic(***): 260 €
H. Lys de Marie (***): 250 €
 
Cap de Setmana
H. Lys de Marie (***) : 125 €
H. Angelic(***): 125 €
 
- Habitacions individuals: suplement de 60 € (4 dies) i 20 € (2 dies)
- Hotels amb pensió completa (exceptuant cafès, vins i licors)

• Els joves menors de 18 anys estaran a l’Accueil Saint Frai (200 €)
• Els joves entre 18-25 anys que s’allotgin a l’hotel tindran una quota reduïda de 225 €
 
 
Inscripcions i pagaments
Cal fer la inscripció definitiva a l’Acadèmia Mariana. El pagament podrà fer-se amb VISA o presentant el justificant d’ingrés al c/c de “Caixabank - La Caixa” núm.: IBAN: ES75 2100 0514 1602 0009 8099
 
 
Les persones que s’inscriguin al Pelegrinatge com a malalts, amb tractament mèdic, han d’aportar la informació necessària per al seu seguiment a Lourdes per part de l’equip mèdic essent imprescindible complimentar l’imprès que facilita l’Organització o be informe mèdic normalitzat del metge de capçalera. Tothom durant el viatge ha de portar el DNI o passaport original i vigent, juntament amb la Tarja Sanitària Europea o similar (el qui no la porti, davant de qualsevol situació d’urgència, s’haurà de fer càrrec de les despeses que s’ocasionin). Tothom que prengui medicaments és necessari que els porti. La Tarja Sanitària Europea: Es demana a l’INNS - Carrer de Jordi Cortada, 2, 25001 Lleida , o mitjançant el web: www.seg-social.es
 
 
Informació
Ramon M. Reig 629 260 173
Herminia Tomàs 651 982 367
Watshapp 681 157 286
 
 
Podeu consultar el PROGRAMA D'ACTIVITATS al PDF adjunt.