Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 01/21/2022
Estimats diocesans,
 
 
Em sembla important informar de dos esdeveniments que celebrem durant aquests dies i que us poden interessar: l’Octavari per la Unitat dels Cristians i el Diumenge de la Paraula de Déu.
 
 
El primer, el de la Unitat, té més de cent anys d'història i se celebra sempre en les mateixes dates, del 18 al 25 de gener. Totes les comunitats cristianes dediquen una setmana a pregar per la unitat. És un desig a què aspiren totes elles i treballen perquè així sigui, però reconeixen la importància cabdal de la gràcia de Déu per aconseguir-ho. Us animo que en les nostres comunitats es facin pregàries en aquest sentit, i que hi hagi moments de formació o alguna celebració complementària que ajudi els
seus membres a prendre consciència d'aquest greu problema que arrosseguem des de fa molts segles.
 
 
La Delegació Diocesana d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós es preocupa durant tot l'any d'informar i formar sobre la importància de la unitat, però aquesta setmana hi dedica una major intensitat del seu treball, que constitueix el punt central de l'objectiu marcat per i per a tots.
 
 
El lema d'enguany és: “Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo” (Mt 2,2). Es distribueix en uns materials escrits amb comentaris per a cada dia de la setmana que introdueixen aspectes diferents del passatge de l'Adoració dels Mags. L'autoria d'aquests comentaris és d’una comissió formada per les esglésies que, com cada any, es reuneixen i intenten transmetre, des del començament, el treball conjunt i unitari.
 
 
El segon esdeveniment és la celebració del Diumenge de la Paraula de Déu, que va ser instituït fa quatre anys pel papa Francesc per al Diumenge III del Temps Ordinari (enguany, el 23 de gener). Ens recorda la importància i el valor de la Sagrada Escriptura per a la vida cristiana, i és dedicat a la “celebració, reflexió i divulgació de la Paraula de Déu”. Aquesta iniciativa del Papa es basa, en la seva petita i recent història, en un document del Concili Vaticà II, la constitució Dei Verbum, a la llum de la qual es dona un impuls al redescobriment de la Paraula de Déu, on se'ns revela el seu pla de salvació i espera la nostra resposta de fe. Aquest document va ser publicat el dia de la celebració de sant Jerònim, traductor i gran estudiós de la Bíblia.
 
 
Durant el temps posterior hi ha hagut un itinerari d'altres iniciatives i documents que avalen aquest creixement fins a arribar a instituir aquest Diumenge de la Paraula de Déu. El lema del Missatge “I qui és el meu proïsme?” (Lc 10, 29). Aquesta celebració queda unida a la iniciativa de les diòcesis de Catalunya amb la Setmana de la Bíblia el lema de la qual parla del consol i l'esperança dels textos bíblics per a la vida de cadascun i de tota la humanitat.
 
 
La celebració d’aquests dos esdeveniments és una feliç coincidència temporal perquè ens permet constatar que la Paraula fonamenta la vida de tots els cristians, i perquè, malgrat que separats, ha estat per al conjunt de tots els creients en Crist un element per a l'oració personal, per a les celebracions comunitàries i per a una guia en la qual caminar pel nostre món tractant de ser coherents en la nostra vida amb els postulats expressats per la mateixa Paraula. Segurament podem considerar la seva acceptació com un principi d'unitat pel qual treballem i preguem.
 
 
A la nostra diòcesi s'ha organitzat un acte el dimecres dia 26 tindrà lloc en l'I.E.I. una conferència dels doctors Mar Pérez i Josep Pifarré sobre la Bíblia i el dijous, també a la tarda, una oració en la capella del IREL. En què hi esteu tots convidats. S'ha demanat també que totes les parròquies i comunitats tinguin un gest de reconeixement cap al Llibre de la Salvació en el moment de la Missa dominical.
 
 
Amb la meva benedicció i afecte,
 
 
+Salvador Giménez, bisbe de Lleida.