Producció
Data publicació: 
12/11/2021

L'Església és notícia entrevista a Ana Ruiz Isolina, tècnica de la Oficina Económica del Bisbat de Lleida. 

Fitxer audio: