Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 02/18/2022

Fa un mes es va presentar un estudi de CÀRITAS-FOESSA sobre la nostra realitat social i les conseqüències que ha provocat la pandèmia amb el títol "Evolució de la cohesió social i conseqüències de la Covid-19 a Espanya». És un estudi similar als que durant més de quaranta anys ofereix a la nostra societat. Té un gran reconeixement per part dels experts en temes sociològics i resulta molt alliçonador per a tothom.

L’estudi l’ha fet un equip de més de trenta investigadors procedents de més de deu universitats i entitats de recerca social. La relació de dades que apareixen en les seves pàgines -al voltant de 300- és molt extensa i van acompanyades d’una minuciosa explicació de les causes i les conseqüències de la situació actual. Aquestes línies volen estimular la seva lectura o, almenys, informar les nostres comunitats de la seva existència i agrair que ens ajudi a veure i examinar el nostre propi entorn i comprometre'ns en la seva millora.

 

Segons la recerca, la precarietat laboral durant la crisi sanitària s'ha duplicat i afecta gairebé 2 milions de llars que depenen econòmicament d'una persona sustentadora principal que sofreix inestabilitat laboral greu. Això significa que en l'últim any ha tingut: 3 o més mesos de desocupació, 3 o més contractes diferents, en 3 o més empreses diferents.

 

Enumero altres dades d’aquest estudi:

 

- Un terç de les llars amb tots els membres a l’atur (600 mil famílies) manquen d'alguna mena d'ingrés periòdic que permeti una certa estabilitat.

- La pandèmia ha destapat un nou factor d'exclusió social: la desconnexió digital és el nou analfabetisme del segle XXI.

- Hi ha 1,8 milions de llars (gairebé la meitat de les que estan en exclusió social) que pateixen l'apagada digital, cosa que significa que viuen la bretxa digital de manera quotidiana.

- La pandèmia ha augmentat la bretxa de gènere: l'exclusió social ha crescut més del doble en les llars en què  la dona és la seva sustentadora principal.

- La diferència entre la població amb més i menys ingressos ha augmentat més d'un 25%, xifra superior a l'increment registrat durant la crisi de 2008.

- Hi ha 2,7 milions de joves entre 16 i 34 anys afectats per processos d'exclusió social intensa.

- L'exclusió social en llars amb població immigrant és gairebé tres vegades més gran  que la de les llars espanyoles.

- Tres de cada deu famílies s'han vist obligades a reduir les despeses habituals en alimentació, roba i calçat.

- Les taxes més elevades d'exclusió social les trobem al Sud i l'Est del país, juntament amb Canàries.

 

Són aspectes que ens han de fer pensar molt y hem de procurar no eludir la pròpia responsabilitat per ajudar a eliminar el pitjor i donar fortalesa al millor.

 

+Salvador Giménez, bisbe de Lleida.