[18-06-24] L'Equip d'Espiritualitat Ignasiana de Lleida, format per laics i jesuïtes, convoca una nova edició del Exercicis Espirituals en la Vida Quotidiana (EVQ) per al curs 2024-2025. Aquests exercicis van dirigits a qualsevol persona que es pregunti què vol Déu de la seva vida i quin és el seu camí de la felicitat. L'experiència dels exercicis es pot dur a terme ja sigui en ambient de silenci (recés) o en la vida quotidiana, bé sigui individualment o en grup. Són modalitats diferents que adapten l'experiència a la necessitat i el moment que viu cada persona.

Metodologia i procés dels Exercicis 

  • Acompanyament personal. Cada persona que fa els Exercicis té un acompanyant amb qui s’entrevista setmanalment. L’acompanyant adapta les orientacions generals i amb ell es comparteix l’experiència que es va fent durant el recorregut.
  • Pregària diària. Es proposen diversos Exercicis per realitzar a casa cada setmana (pregàries, meditacions, contemplacions, lectures). Cal dedicar-hi un temps suficient cada dia, que pot ser entre mitja hora i una hora diària.
  • Recessos. Durant l’any es faran tres recessos (5-6 d’octubre de 2024, 15-16 de febrer de 2025 i 7-8 de juny de 2025) per a tot el grup de persones que fan els Exercicis, per compartir l’experiència i impulsar el procés que cadascú està fent.
  • La durada prevista de la proposta és d’un curs acadèmic aproximadament que, en cas necessari, es pot allargar d’acord amb les necessitats de la persona que fa els Exercicis.

Els Exercicis en la Vida Quotidiana s'iniciaran durant el mes d'octubre de 2024. La matrícula és de 20€. Els interessats en inscriure-s'hi o els qui vulguin més informació poden contactar a través del correu electrònic espiritualitat.santignasi@gmail.com. o per WhatsApp/telèfon 620 72 00 55 (Carles).