Adscripció
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
12:00
Dies: 
Dissabtes
Idioma: 
Català.