Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 12/03/2021

Estimats diocesans:

 

Els cristians vivim en aquest temps d'Advent una preparació interna i externa per celebrar la vinguda del Fill de Déu. I entre nosaltres repetim molt que hem de fer aquesta preparació amb responsabilitat. En aquest camí, i tenint l'Evangeli com a marc de referència, se'ns demana practicar també moltes altres virtuts i fomentar molts altres valors, però aquesta vegada ens pararem a demanar a Déu, sobretot, una actitud responsable davant l'esdeveniment que s'apropa.

 

Què entenem per responsabilitat? Com que és un terme molt utilitzat per tothom i amb diferents accepcions convé que en delimitem el seu significat, i el millor és recórrer al diccionari per trobar-ne una definició precisa. S’anomena responsabilitat la capacitat que té tot subjecte actiu per reconèixer i acceptar les conseqüències d'un fet realitzat lliurement; s’aplica també a una persona digna de crèdit. Són dues característiques que ens serveixen per al nostre comentari:acceptar les conseqüències i ser persones dignes de crèdit.

 

Hi ha, però, una qüestió prèvia que cal tenir en compte: la responsabilitat com a exigència per a cadascun de nosaltres com a creixement personal, que comporta l’absència d'agressivitat i no fer-la servir mai com una arma llancívola contra el nostre proïsme. No hem de tapar o dissimular les nostres deficiències ni tampoc assenyalar o magnificar les limitacions alienes. Els deures, les obligacions i les exigències són un conjunt de realitats que comprometen tothom. Pel cristià, això vol dir que hem de tractar, en primer lloc, de convertir-nos, i després, o de manera simultània, ajudar els altres perquè es posin en el camí del seua compliment. Em sembla que tots recordem aquella frase de Jesús de la brossa a l'ull del germà i de la biga en el propi. Tenir una doble vara de mesurar els actes segons qui en sigui el subjecte condueix sempre a la hipocresia.

 

Amb aquesta actitud de ser responsables volem posar la mirada en el Nadal i en la seva preparació.

 

Responsables davant de Déu per  buscar i construir la pau en els nostres ambients ordinaris de la família, del lloc de treball i de les relacions socials.

 

Responsables davant del Senyor que neix per transitar per les sendes de la fraternitat i per  viure de la felicitat que ens porta, i que hem après acompartir-la.

 

Responsables davant dels altres per ser cada dia més austers. No ho necessitem tot i al mateix temps. Volem prescindir de la mentalitat infantil, com la dels nens que s'entretenen i ho acaparen tot al seu voltant. Podem viure amb menys objectes, menys roba, menys comoditats.

 

Responsables davant dels altres per ser més solidaris, per practicar una caritat més constant, per dedicar més temps al servei de la societat i de la mateixa Església. Moltes organitzacions esperen de la nostra col·laboració per ampliar els seus objectius i arribar a més persones necessitades o vulnerables.

 

Responsables també davant de la nostra pròpia consciència, que ens obligarà, més tard, a penedir-nos dels nostres oblits, de les nostres omissions, de les nostres indiferències.

 

Si actuem així, amb llibertat, acceptant les conseqüències dels nostres actes…, serem sempre dignes de crèdit i anunciarem Nadal amb la nostra vida.

 

Amb la meva benedicció i afecte,

                                                                                     

+Salvador Giménez, bisbe de Lleida.