Adscripció
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
18:00
Dies: 
Vigilies
Idioma: 
Català.