Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 03/11/2022
A principis de febrer vaig rebre una nota que lamentava el silenci dels pastors en aquest desafortunat i sagnant tema dels abusos a menors en l'àmbit de l'Església catòlica. Em vaig sentir colpit interiorment com a bisbe, pastor del ramat de Jesucrist en aquesta part de Lleida, i em vaig obligar a redactar una nota per manifestar el meu parer i orientar tota la comunitat eclesial. Pretenc fugir d'extremismes i no vull que la meva paraula soni com una actitud defensiva ni que la meva declaració es converteixi en un atac general contra les opinions ofensives cap a l'Església.
 
S'ha escrit molt a la premsa durant els últims mesos sobre aquest tema. També hi ha hagut comentaris i tertúlies en ràdio i televisió. Ha afectat el nostre entorn eclesial i a l'Església en el món sencer. En aquest breu comentari em situo davant la comunitat diocesana assumint la meua pròpia responsabilitat. Perquè, segons la meua opinió, quan la generalització és un fet acusatori continuat, es comet una profunda injustícia contra tots els catòlics encara que s'anteposa per a això la paraula Església. En els últims dies de febrer la Conferència Episcopal Espanyola ha fet públic la col·laboració amb un despatx jurídic per a realitzar una auditoria externa sobre l'actuació de les oficines diocesanes i aprofundir en la investigació.
Anem a pams:
 
1. Una condemna total i absoluta dels abusos comesos per clergues, consagrats i responsables d'institucions eclesials. Sense cap atenuant que minvi la gravetat del fet.
 
2. Una clara i contundent petició de perdó a les víctimes i oferta d'acompanyament en el seu llarg procés de restauració interior i exterior.
 
3.La problemàtica afecta tota la societat i no únicament els catòlics i la institució Església. En el nostre àmbit diocesà apareixen moltes vegades a la premsa diària notícies d’abusos que es produeixen entre familiars, coneguts o en llocs d'esplai juvenil.
 
4. Sense que sembli una defensa, hem de recordar els percentatges d’abusos que s'han publicat reiteradament. Com a mostra, una dada a tenir en compte: el 0,2% són protagonitzats per responsables
eclesials; el 80%, per familiars o coneguts de les víctimes.
 
5. Recerca sincera de transparència i rebuig radical a l'ocultació. El silenci o la por no poden convertir- se en còmplices dels delictes. En el nostre àmbit diocesà es va constituir a l'abril de l'any 2020 un SERVEI D'ATENCIÓ a les víctimes amb l'objectiu d'investigar les denúncies que poguessin arribar. Des d’aleshores no se n’ha rebut cap. L'esmentat Servei està compost per laics experts en els diferents coneixements jurídics, mèdics i psicològics i compta amb un número de telèfon i una adreça de correu electrònic exclusivament per a aquesta atenció.
 
6. No és just criminalitzar només una institució. Estem obligats a actuar sincerament i amb profunditat en tots àmbits socials quan ens referim a aquesta gran tragèdia. Si volem buscar la veritat i erradicar el delicte hem de col·laborar amb totes les nostres forces en qualsevol àmbit amb la finalitat de salvaguardar la infància/adolescència i construir una societat més sana. S'ha de respectar la presumpció d'innocència i evitar calúmnies i falsedats contra persones concretes.
 
7. Entre nosaltres abunden els centres catequètics, escolars i de temps lliure. Tenim infinitat d'educadors que lliuren la seva vida al servei dels altres, sense esperar res a canvi. Ho fan per una forta
convicció de servei que neix de l'Evangeli. Però no poden viure i educar amb la taca permanent de la sospita.
 
+Salvador Giménez, bisbe de Lleida.