Adscripció
Equip pastoral
Barriada i Població
Corçà
Diversos
Habitants: 
31