Adscripció
Equip pastoral
Barriada i Població
Millà
Diversos
Habitants: 
6