Equip Pastoral
Contacte
Adreça postal: 

Passatge Segrià, 2 1r 1a 25006 Lleida