Equip Pastoral
Organismes que en depenen
Grups que hi participen
Contacte
Telèfon: 
973 263 824
973 267 000
Adreça postal: 

Avgda. Blondel 11, 2º 25002 LLEIDA