Equip Pastoral
Delegat
Responsable d'informació i del BOB (Butlletí Oficial del Bisbat):
Tècnica de Comunicació
Col·laborada del Full dominical
Col·laboradora Web
Contacte
Telèfon: 
973 268 628
Adreça postal: 

C/ Bisbe, 1 25002 LLEIDA