Equip Pastoral
Clínica l'Aliança, de Lleida
Clínica Bellavista, de Lleida
Hospital Montserrat, de Lleida
Hospital Universitari "Arnau de Vilanova", de Lleida
Hospital Universitari "Arnau de Vilanova", de Lleida
Hospital Santa Maria, de Lleida
Clínica Mare de Déu del Perpetu Socorr, de Lleida
Contacte