Equip Pastoral
Vicari Judicial
Promotora de Justícia i Defensora del Víncle
Secretari-Notari
Jutge Diocesà
Jutge Diocesà
Jutge Diocesà
Jutge Diocesà
Contacte
Telèfon: 
973 268 628
Fax: 
973 272 972
Adreça postal: 

C/ Bisbe, 1 25002 LLEIDA