Fets, costums i llegendes

 

Sant Sebastià

 
Es recordat com el patró del poble, al qual se li va fer vot en una pesta terrible que assotà aquestes contrades, i on va morir molta gent. Viu de Llevata va recórrer a la protecció del sant. Van prometre fer festa i processó en honor seu si el poble era guarit, cosa que, segons la tradició, així va succeir. Per aquest motiu. fins fa poc (mentre va haver-hi gent a la població), s'ha vingut celebrant aquesta festivitat i processó.
 
«De virtut i de noblesa,
clar mirall que Déu formà:
Guardeu-nos de pestilència,
Martir Sant Sebastià.
Era el mil vuit-cents cinquanta en quèl colera greu mal,
arreu feia terror tanta blandint sa dalla mortal;
prò Viu a vós amb prestesa
acut i se'n deslliurà:
Donau-li tota salut
Màrtir Sant Sebastià».
 
Ara per sant Sebastià ja no es fa festa, la festa del poble se celebra el 15 d'agost, amb motiu de la festa de la Mare de Déu.
 
 
La festa de l'estiu
 
Té lloc el dia de la Mare de Déu d'agost, i antigament en aquesta festa (el darrer dia) hi havia el nomenament de majorals i priores. També havia tingut una gran rellevancia el ball pla que es ballava en aquesta festa major, però d'això ja només en queda el record. El segon dia de la festa major, que era el dia de Sant Roc, s'anava en processó fins al pilar del sant. Duien el penó, les banderes, i en arribar allí es deia la missa i s'invocava al sant perquè els guardés de tempestes de pedra, i perquè els donés pluja si hi havia sequera (un cop per demanar pluja al sant, recorden que el van posar dintre de l'aigua, perquè així fes ploure), i després es beneïa el terme i es cantaven els goigs.
 
La parròquia
 
L'església de Viu, dedicada a santa Maria, està orientada a sol ixent, sobre un cingle, on s'arriba per un pendent, que al començament del segle eren dos. Al costat de l'absis hi ha el cementiri. L'edifici és d'una sola nau amb volta de mig punt, sostinguda per dos arcs que descansen damunt de dues columnes emparades en els murs. Els capitells tenen decoració antropomorfica. Té una portalada a migjorn amb dues arcades i les seves columnes i capitells decorats. El frontispici i l'absis és recorregut per una arcuació. Damunt de la porta hi ha un monograma del Crist.
 
El campanar té la base quadrada, romànica, amb restes de les primitives obertures, però és continuat amb formes molt més tardanes. L'interior també presenta una pica baptismal romànica sense relleus i una entrada al campanar amb volta de mig punt. Hi havia tres finestres: la de l'absis que encara hi és, i dues més,
una a la paret S. i l'altra a l'oest.
 
En la paret de migjorn hi ha una porta petita per on entraven els que havien de ser batejats. Ara és tapada. De temps també posteriors és el cor i una capella a la paret sud, que ha afectat la volta.
 
En el poble també hi havia les capelles de santa Llúcia i la Mare de Déu del Carme. No s'ha localitzat l'antic monestir de Sant Joan.
 
Quan a ermites, hi ha la tradició d'anar a la de Sant Quiri, romànica i al coll de Sant Roc, on hi ha simplement una capelleta.

 

Contacte
Telèfon: 
973 690 012
Adreça: 

25556 VIU DE LLEVATA (Lleida)

Adscripció
Equip pastoral
Barriada i Població
Viu de Llevata
Diversos
Habitants: 
18