Religiós
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
08/10/1936
Data beatificació: 
28/10/2007

Nasqué el 26 de març de 1898 a Tragó de Noguera (Lleida). El 25 de març de 1913 ingressà al seminari marista de Vic (Barcelona). El 12 d’abril de 1915 va emetre els seus primers vots a les Avellanes (Lleida). El 28 de setembre de 1920 va fer la professió perpètua. Els seus camps d’apostolat varen ser: Cullera (València), les Avellanes, Torelló, Centelles, Canet de Mar.

Es trobava en la Garriga al desencadenar-se la persecució de 1936. Malgrat que els esdeveniments anaven repercutint en totes les poblacions de les rodalies de Barcelona, el 20 de juliol clarejà tranquil, en aparença. Cap a les onze del matí, però, cremava ja el temple parroquial de la Garriga, i immediatament, començaren els assassinats. Avisats els Germans per un amic de la comunitat, es varen refugiar a la granja de la família del Germà Víctor Lluís Tresserras; però els registres per part del comitè eren cada cop més freqüents, i per no comprometre la família Tresserras els Germans decidiren, en el mes d’agost, refugiar-se en diverses pensions de Barcelona. Al començament d’octubre, davant la invitació dels superiors per viatjar a França, el Germà Víctor Conrado va acudir al vaixell “Cabo San Agustín”, on cent set Germans Maristes varen ser detinguts per la FAI i conduïts a la txeca Sant Elies. D’allí en varen treure quaranta-sis, entre els quals hi havia el Germà Víctor Conrado, de trenta-vuit anys, la nit del 8 d’octubre. Els conduïren als cementiris de Montcada i Les Corts, on varen ser assassinats.