Religiós
Diversos
Lloc de naixement: 
Castelló de Farfanya (Lleida)
Martir / Beat / Sant
Data de la mort: 
08/10/1936
Data beatificació: 
28/10/2007

El 27 de gener de 1884, nasqué Jeroni, a Castelló de Farfanya (Lleida). El 27 d’agost de 1898 ingressà en el Postulantat de Vic. El 5 d’agost de 1900 va emetre el vot d’obediència. El 27 d’agost de 1905 pronuncià els vots perpetus. Els alumnes més grans es donaven compte del seu valor i mèrit com a professor. Era un mestre que explicava amb concisió i mètode.

 El germà Leònides va canviar en moltes ocasions de comunitat educativa, i recorregué l’ample territori de la província Marista, des de Girona fins a Cartagena, des de Madrid fins a Pamplona i Mataró. Les seves conviccions com a religiós estaven pregonament arrelades. Guardem aquesta confessió de la seva pròpia boca: “Dec la meva vocació a la meva santa mare, que segurament ha passat la meitat de la seva vida a l’església del poble, agenollada davant el Santíssim Sagrament o desgranant els comptes del rosari davant la Mare de Déu”.  

 En ser requisat el col·legi de Mataró (Valldemía), els Germans hagueren de buscar refugi en llocs hospitalaris. El Gmà. Leònides s’allotjà a casa d’una tia seva, que vivia a Barcelona. Va acudir a la cita del vaixell. El passeig de la mort del 8 d’octubre de 1936 va acabar amb la seva vida als 52 anys d’edat. Les seves despulles descansen a les Avellanes.