Diversos
Lloc de naixement: 
Pla de Santa Maria (Tarragona)
Anys naixement-defunció: 
1894 a 1936
Martir / Beat / Sant

Germà Bartomeu de la Passió

Josep Olivé Vivó va néixer al Pla de Santa Maria (Alt Camp) el 14 de setembre de 1894. Era fill de Magí Olivé Rovira i d’Antònia Vivó Montagut, una família menestral.

El seu pare morí jove, i com a fill únic li va correspondre dirigir el negoci familiar de compra i venda de vi, ametlles i avellanes. Tot i que la seva mare volia que formés una família, en ell es despertà la vocació religiosa. Per aquell temps, dos germans i fills del Pla estudiaven per carmelites: Josep Balcells Grau, al noviciat de Tarragona, i Jaume Balcells Grau, al Seminari Menor de Palafrugell. Quan Josep tenia 25 anys va començar una gran amistat entre ell i els germans Balcells, com ho testimonia la seva abundant correspondència. Finalment, Josep deixà els negocis familiars per entrar de religiós al convent del Carme de Tarragona, tot i que sempre va mantenir el contacte per carta amb amics i familiars del Pla.

El 25 de novembre de 1921, als 27 anys d’edat, va fer la seva professió religiosa, i prengué el nom religiós de Bartomeu de la Passió. Acabats els dos anys de formació, fou destinat al convent de Badalona, on s’estava construint l’església i el convent. Es posà a treballar a l’obra com un paleta més, sense abandonar els actes i serveis religiosos de la comunitat.

El 1928, en l’iniciar-se la fundació del Santuari de Santa Teresa del Nen Jesús, Bartomeu es féu càrrec de les obres, i formà part de la primera comunitat carmelitana a Lleida, juntament amb Josep de Sant Joan de la Creu i Adrià de la Santíssima Trinitat. Serà Bartomeu qui farà repicar per primer cop la campana convocant als fidels de Lleida. Des d’aquest moment, la revista “Lluvia de Rosas” serà editada a Lleida i ell en serà el secretari.

Després de l’esclat de la guerra civil, fra Bartomeu va fugir intentar fugir cap Alcarràs en companyia del P. Joan de Jesús el 25 de juliol de 1936, però foren detinguts i morts per un grup de milicians.