Diversos
Diaca permanent
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Dates Ordenacions
Data ordenació diaconal: 
03/05/2015