Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Any naixement: 
1944
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
08/03/1966