Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Situació: 
Jubilat
Any naixement: 
1933
Dates Ordenacions
Data ordenació presbiteral: 
18/11/1956