Producció
Fecha publicación: 
29/01/2022

La Iglesia es notícia entrevista a los responsables de Vida Creixent. 

Fitxer audio: