Informació patrimonial:

 

L'església de Sant Pere és un edifici de tres naus, on la nau central és més alta que les laterals. La nau central és un gran espai (14,20 x 4,65 m) cobert amb quatre trams de voltes de lluneta. Les naus laterals formen sis capelles (2,60 x 2,60 cadascuna), tres a banda i banda, cobertes també amb voltes de lluneta. Manquen les dues capelles del tram del cor, el qual també està sostingut per una llarga volta de lluneta. És una construcció de la segona meitat del segle XVIII.

Font: Informació extreta de L'informatiu del Bisbat de Lleida editat entre el 2001 i 2008

 

Costums i tradicions:

 

Un dels llocs que més importància ha tingut, en la seva vida espiritual, per a la gent de Malpàs, ha estat el petit santuari de Sant Sadurní de Malpàs. D'aquest santuari i d'aquesta advocació hi ha uns bonics goigs que s'hi canten:

De virtuts sou adornat
Com esmalt vell en or fi.
Tenint-nos en la memoria
¡O gloriós Sant Sadurní!
 
De Jesús crucificat,
Garbós los passos seguireu,
I per fer sa voluntat
Les veus d'Apostols oiren Tots los treballs envestiren
Contemplan tan sant camí.
 
Veent vostra virtut tanta,
I vida tan exemplar. vos elegí Déu per plantor De Francia per predicar
I al Senyor encaminar
Tots los moradors d'allí.
 
Bisbe fóreu singular
De la ciutat de Tolosa, Fent los ídols desterrar
Amb vostra fe gloriosa,
I la Ciutat rabiosa
Al Pertor ho referí.
 
Contemplant lo President
De sos Déus tanta roïna, Indignat i molt ardent
A castigar-vos s'inclina;
Predicant la Llei divina
Vos presenten al Rabí.
 
Al veure vostra constancia
Lo Pretor molt furiós,
I la Ciutat gran instància
Llevaseu la vida a Vós,
Féu arrossegar vostre cos
La sentència fou així.
 
Per los carrers de Tolosa
Un Brau os arrossegà
Quedant vostra sang hermosa
En les pedres que esmaltà,
Lo esperit sempre alabà
A Jesús que ens redemí.
 
Vostre cap se separà
Del cos, amb tan gran turment
A vostra ànima donà
Un abràs l'Omnipotent
S'acabà la veu trement,
Y lo martiri fení.
 
Trasso amb gran amor donà
Sepultura al vostre cos,
En tembs de Maximià
Fóreu martiritzat vós;
Any tres-cents i tres ditxós
Com Baronio referí.
 
Estant vostre cos sagrat
Cobert de terra, donava
Grans olors, i trasl·ladat
Fou per Bisbes, molts miracles
obrava, i así obligava
A visitar-vos assí.
 
Estèrils aconsolau
Amb vostra proteció,
Del Senyor los alcansau
Fruit de benedicció
Logrant vostre intercessió
Victoria del temps rubí.
 
Esta terra vos adora
Los de Malpàs amb professó,
La prenyada vos implora
Li donau consolació
Per varolas i dolor
Lo gran remei des d'aquí.
 
Aigua en l'esterelitat
Nos donau amb abundancia,
Curant a tothom trencat,
Si amb gran perseverància
Vos visita i amb bon cor
Vos reclama en lo camí.
Contacte
Telèfon: 
973 690 012
Adreça: 

25529 MALPÀS (Lleida)

Adscripció
Equip pastoral
Barriada i Població
Malpàs
Diversos
Habitants: 
49