Información patrimonial:

 

La iglesia de San Pedro es un edificio de tres naves, donde la nave central es más alta que las laterales. La nave central es un gran espacio (14,20 x 4,65 m) cubierto con cuatro tramos de vueltas de luneto. Las naves laterales forman seis capillas (2,60 x 2,60 cada una), tres a ambos lados, cubiertas también con vueltas de luneto. Faltan las dos capillas del tramo del coro, el cual también está sostenido por una larga vuelta de luneto. Es una construcción de la segunda mitad del siglo XVIII.

Font: Informació extreta de L'informatiu del Bisbat de Lleida editat entre el 2001 i 2008

 

Costumbres y tradiciones:
 
Uno de los lugares que más importancia ha tenido, en su vida espiritual, para la gente de Malpàs, ha sido el pequeño santuario de Sant Sadurní de Malpàs. De este santuario y de esta advocación hay unos bonitos gozos que se cantan:
 
De virtuts sou adornat
Com esmalt vell en or fi.
Tenint-nos en la memoria
¡O gloriós Sant Sadurní!
 
De Jesús crucificat,
Garbós los passos seguireu,
I per fer sa voluntat
Les veus d'Apostols oiren Tots los treballs envestiren
Contemplan tan sant camí.
 
Veent vostra virtut tanta,
I vida tan exemplar. vos elegí Déu per plantor De Francia per predicar
I al Senyor encaminar
Tots los moradors d'allí.
 
Bisbe fóreu singular
De la ciutat de Tolosa, Fent los ídols desterrar
Amb vostra fe gloriosa,
I la Ciutat rabiosa
Al Pertor ho referí.
 
Contemplant lo President
De sos Déus tanta roïna, Indignat i molt ardent
A castigar-vos s'inclina;
Predicant la Llei divina
Vos presenten al Rabí.
 
Al veure vostra constancia
Lo Pretor molt furiós,
I la Ciutat gran instància
Llevaseu la vida a Vós,
Féu arrossegar vostre cos
La sentència fou així.
 
Per los carrers de Tolosa
Un Brau os arrossegà
Quedant vostra sang hermosa
En les pedres que esmaltà,
Lo esperit sempre alabà
A Jesús que ens redemí.
 
Vostre cap se separà
Del cos, amb tan gran turment
A vostra ànima donà
Un abràs l'Omnipotent
S'acabà la veu trement,
Y lo martiri fení.
 
Trasso amb gran amor donà
Sepultura al vostre cos,
En tembs de Maximià
Fóreu martiritzat vós;
Any tres-cents i tres ditxós
Com Baronio referí.
 
Estant vostre cos sagrat
Cobert de terra, donava
Grans olors, i trasl·ladat
Fou per Bisbes, molts miracles
obrava, i así obligava
A visitar-vos assí.
 
Estèrils aconsolau
Amb vostra proteció,
Del Senyor los alcansau
Fruit de benedicció
Logrant vostre intercessió
Victoria del temps rubí.
 
Esta terra vos adora
Los de Malpàs amb professó,
La prenyada vos implora
Li donau consolació
Per varolas i dolor
Lo gran remei des d'aquí.
 
Aigua en l'esterelitat
Nos donau amb abundancia,
Curant a tothom trencat,
Si amb gran perseverància
Vos visita i amb bon cor
Vos reclama en lo camí.

 

Contacto
Teléfono: 
973 690 012
Dirección: 

25529 MALPÀS (Lleida)

Adscripción
Equipo pastoral
Barrio i población
Malpàs
Varios
Habitantes: 
49